Kepner Tregoe Problem Solving And Decision Making

The quality of the decisions you make is going to have a profound impact on the success that you are able to achieve on both a personal and professional level.Given the importance of decisions in business, it only makes sense to use tools like the Kepner-Tregoe Matrix to assist in the process.Establish strategic requirements (Musts), operational objectives (Wants), and restraints (Limits) 3. Calculate weighted score for each alternative and identify the top two or three 7.

Determining Adverse Consequences (5 Minutes) List the Adverse Consequences associated with EACH alternative (there should be several adverse consequences for each alternative) 4.

Buď musíme použít kalkulačku a nebo nějakou metodu jak takový příklad spočítat. Pokud je problém jednoduchý, vystačíme si se selským rozumem, případně se zkušeností.

Jakmile je ale problém složitější, potřebujeme nějakou metodu.

K nim pak způsob jejich eliminace tak, aby se plán podařil. Podproces se skládá opět z pěti základních kroků: Na závěr je dobré si uvědomit i “systematičnost" metody Kepner-Tregoe.

Podproces se skládá zase z pěti základních kroků: 4) Analýza potenciálních problémů a rizik (Potential problem analysis) Tento podproces nám odpoví na otázku: "Na co si máme dát pozor? Cílem tohoto podprocesu je identifikovat potenciální problémy a rizika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Kepner Tregoe Problem Solving And Decision Making”

  1. Considering that most teenagers tend to show some form of antisocial or delinquent behavior during adolescence, it is important to account for these behaviors in childhood in order to determine whether they will be life-course-persistent offenders or adolescence-limited offenders.